Töömeeskonna koosolekute protokollid

Keskkonna töögrupi esimese koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi teise koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi kolmanda koosoleku protokoll.


Pedagoogilise nõukogu protokoll. PEDAGOOGILINE NÕUKOGU nr. 1

Tallinna Sikupilli Lasteaed

11.06.2020 kell 13.30-14.50

Koosoleku läbiviija: S.Kokla

Protokollija: L.Kukk

Osalejad: vt. protokolli lisa

Päevakord:1.      Kokkuvõte eriolukorra ajal töötamisest; töökorralduse tegevuskava juuni-august 2020 tutvustamine,  kodukorra muudatused  – M.Jurin

2.      Personali tänamine, Aasta Õpetajate väljakuulutamine – M.Jurin

3.      Päevakajalised teemad – S.Kokla

4.      Rohelise Kooli programm: tagasiside vahehindamisest ja lipu kaitsmisest – S.Kokla

5.      Hinnangu andmine aasta õppetööle – S.KoklaOtsustati:

1.      Tutvuda dokumentidega.

2.      Uued aadressid kasutusse uuest õppeaastast.

3.      Esitada juuni kuus lasteaias käivate laste arvud õppealajuhatajale hiljemalt 18.juuni.

4.      Võtta parendustegevused teadmiseks, täiustada blogi, viia uuel aastal läbi tegemata jäänud üritused.

5.      Hinnata õppeaasta tööd hindega“4“. Kuna riigis kehtestatud eriolukorra tõttu jäid paljud planeeritud tegevused ära.

Keskkonna töögrupi koosolek nr 9


Kuupäev: 13.02.2020

Koosoleku läbiviija: S.Kokla

Osalejad: vt.osalejate nimekirja

Protokollija: S.Mets


Päevakava:

 1. Päevakajaliste teemade arutelu – S.Kokla
 2. Tegevuskava 2020-2022 – S.Kokla
 3. Keskkonnateemalise mängu valmistamine (koostöö Sikupilli asumi haridusasutustega) – M.Jurin1. Kuulati:

 • Keskkonnateemaline konverents Suur-Pae lasteaias
 • Blogi postitused ja RK tegevused lähiajal


Otsustati: mitte osaleda Suur-Pae lasteaias toimuval konverentsil.


2. Kuulati

 • Tegevuskava uueks perioodiks 2020-2022


Otsustati: kinnitada tegevuskava.


3.Kuulati:

 • Meeskonnatöö mängu valmistamise teemal.Otsustati: jätkata arutelu järgmisel nädalal 19.02 peale info koosolekut.

--------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 4

Kuupäev: 12.10.2017 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: S. Mets

Päevakava: 1. Uute töögrupi liikmete tutvustamine – S.Kokla 2. Rohelise Kooli tegevused 2017-2018 õppeaastal, ülesannete jagamine töögrupi siseselt – S.Kokla 3. Osalemine ülemaailmsel jäätmete vähendamise nädalal – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – Uued liikmed töögrupis: S.Mets, H.Silde, K.Ordillo, A.Sirak

Otsustati: uued liikmed töögruppi vastu võtta.

2. Kuulati: S.Kokla – Toimunud tegevuste ja planeeritavate tegevuste tutvustamine.

Otsustati: blogi tööd korraldavad jätkuvalt õpetajad K.Hõbemägi ja H.Vanatoa. Inglise keeleset kirjavahetust koordineerib K.Ordillo.

3. Kuulati: S.Kokla – Võimalus osa võtta Keskkonnaministeeriumi planeeritavast ülemaailmsest „Jäätmete vähendamise nädalast”. Selle rakendamise võimaluste arutelu.

Otsustati: osaleda ja korraldada lasteaias teemakohane töötuba (21.11.2017) jääkmaterjalidest jõuluehete meisterdamiseks.

-----------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 5

Kuupäev: 28.03.2018 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: A. Sirak

Päevakava: 1. Keskkonnaülevaatus, võrdlus eelmise aastaga – S.Kokla 2. Rohelise Kooli 3 valdkonda – S.Kokla 3. Päevakajalised teemad – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – 2017a.keskkonnaülevaatusest selgus, et tulemused on jäänud enamjaolt samale tasemele, mis 2016 aastal. Laste teadmised on peaaegu muutumatud, personali teadmised aga pisut paranenud.

Otsustati: tegeleda lastega põhjalikumalt teemadel, milles on teadmised kesisemad (veelindude toitmine, prügi sorteerimine).

2. Kuulati: S.Kokla – Vaja otsustada, milliste 3 põhiteemaga jätkame 2018 aastal. 

Otsustati: 2018a. 3 põhiteemat on „Prügi”, „Õueala”, „Globaalne kodakondsus”.

3. Kuulati: S.Kokla –   • Blogi pidamine • Vahearuanne – tähtaeg 7.mai 2018 • Laste keskkonnateemaliste ühistööde ja plakatite valmistamine stendile • RK Facebooki leheküljega liitumine • Suure Taimejahi abimaterjalid • Pildistada rühmades keskkonnaalaseid tegevusi • Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!”

Otsustati: Blogi tööd koordineerivad edaspidi Katriin Hõbemägi ja Silja Mets. Otsustati: Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!” toimub 9. - 13.04.2018
Keskkonnatöögrupi koosolek nr 6

Kuupäev: 7.11.2018
Koosoleku läbiviija: S.Kokla
Osalejad: vt.osalejate nimekirja
Protokollija: P. Sandström

Päevakava:
 1. Töögrupi koosseisu kinnitamine
 2. 2019a. põhiteemade väljavalimine ja kinnitamine
 3. Päevakajalised tegevused lähtuvalt tegevuskavast

1. Kuulati: Töögrupi koosseis on osaliselt muutunud. Arutelu teemal, kes jätkavad.

Otsustati: kinnitada töögrupi koosseis järgnevalt – S.Kokla (töögrupi juht), töögrupi liikmed: M.Jurin , K.Hõbemägi, S.Mets, J.Runno, L.Gailon, A.Truumaa, P.Sandström, A.Raudseping, A.Link, A.Sirak, K.Ordillo.

2. Kuulati:
S.Kokla – 2018a. põhiteemadeks, millega lasteaed süvitsi tegeles, olid „Prügi”, „Õueala”, „Globaalne kodakondsus”.

Otsustati: valida uuteks teemadeks 2019 aastaks „Õueala”, Tervis”, „Meri ja rannik”.

3. Kuulati:
S.Kokla –
 • RK blogi eest vastutavad Sipsiku rühma õpetajad. Vaja uuendada infot ja lisada fotosid meie tegevustest.
 • A.Truumaa eestvedamisel valmis meie lasteaia makett. Palve Naksitrallidele, et maketile lisanduksid puude ja põõsaste nimesildid.
 • Keskkonnateemalisi nädalaid on sel õppeaastal 2 (jaanuaris ja aprillis).
 • Plaanis korraldada nö säästupäevi. Täpsem aeg ja päeva sisu on vaja juhtkonna poolt paika panna.
 • Keskkonnateemalised näitused plaanis korraldada kevadel. Samuti üritus „Lasteaiapäev õues”.
 • Plaanis käivitada lastele loodusring.
 • Kolmandat korda osaleb meie lasteaed Suure Taimejahi projektis. Tulemustest on näha, et laste teadmised paranevad kevadeks võrreldes sügiseste teadmistega erinevate liikide kohta.
 • Pidevalt täieneb õppealajuhataja eestvedamisel keskkonnateemaliste raamatute ja õppevahendite loetelu.
 • Taaskasutuse teema on meie lasteaiale omane – enne jõule kavas korraldada „annan/võtan” põhimõttel riiete, jalatsite ja raamatute laat.
 • Soovitada lastevanematele viibida rohkem lastega looduses, teha perematku, sest endiselt on lapsi, kes ei ole kordagi metsas käinud.
 • Keskkonna ülevaatuse kokkuvõte valmib novembrikuu jooksul ja on nähtav kõikidele huvilistele lasteaia RK blogis.
 • Personali üritus loodusesse – kavas planeerida kas parvematk või rabamatk õppeaasta lõpul.
 • 29.11.2018 tähtaeg keskkonnateemaliste plakatite valmimiseks. Naksitrallid: globaalne kodakondsus, Nuki: õueala, Lotte: prügi. Ülejäänud rühmad saavad valida teema omal vabal valikul lähtudes laste vanusest ja oskustest.
-------------------------------------------------------------------

Keskkonna töögrupi koosolek nr 7

Kuupäev: 6.02.2019
Koosoleku läbiviija: S.Kokla
Osalejad: vt.osalejate nimekirja
Protokollija: S.Mets

Päevakava:
 1. Päevakajaliste teemade arutelu
 2. „Ajurünnak” kahe uue teemavaldkonna kohta

1. Kuulati:
S.Kokla -
 • Vaja leida töögrupi koosseisu uus lapsevanem K.Ordillo asemele
 • Keskkonna ülevaatus on kõigile huvilistele nähtav meie blogis
 • Keskkonnateemaliste plakatite kasutamine võiks laieneda ka rühmadesse
 • Sooja kampsuni päeva tähistamine
 • Tegevuste pildistamine ja blogi postitused
 • Lasteaia maketi täiendamine – Naksitrallid
 • Annan/võtan riiete, jalatsite ja raamatute laat
 • Rohelise Kooli 31.01.2019 seminari kokkuvõte

Otsustati: ühendada Sooja kampsuni päeva tähistamine lasteaia etlemiskonkurssiga.

2. Kuulati:
S.Kokla – Tegevuste planeerimine valdkondade „Tervis”, „Meri ja rannik” kohta.

-------------------------------------------------------------------
Keskkonna töögrupi koosolek nr 8

Kuupäev: 23.10.2019
Koosoleku läbiviija: S.Kokla
Osalejad: vt.osalejate nimekirja
Protokollija: J.Runno

Päevakava:
 1. Päevakajaliste teemade arutelu – S.Kokla
 2. RK seminari tagasiside – L.Kukk
 3. Uus tegevuskava - ideede korje

1. Kuulati:
 • Uute liikmete vastuvõtt töögruppi
 • RK programmi tutvustamine ja tegevused meie lasteaias
 • Tunnustus Keskkonnakäpa konkursil „Õnnelik õppija 2019“
 • Keskkonnaülevaatus (osalejate arv, läbiviimise protsess)
Otsustati: liita RK töögruppi: L.Kukk, H.-K.Keerme, K.Lehiste, K.Truu, S.Metsla.

2. Kuulati:
 • L.Kukk andis ülevaate seminaril kuuldud teemadest
Otsustati: võtta info teatavaks.

3.Kuulati:
 • Meeskonnatöö RK valdkondade kohta tegevuste leidmiseks.
Keskkonna töögrupi koosolek nr 10

 

Kuupäev: 13.10.2020

Koosoleku läbiviija: S.Kokla

Osalejad: vt.osalejate nimekirja

Protokollija: M.Jurin

 

Päevakava:

1.      Päevakajaliste teemade arutelu – S.Kokla

2.      3 valdkonna valimine 2020-2021 õppeaastaks – S.Kokla

 

 

1. Kuulati:

·         Blogi postituste eest vastutavad õpetajad

·         Koolitustel ja seminaril osalemisest

·         Kevad 2021 toimub lipu kaitsmine

·         Keskkonna ülevaatust teostab töögrupi juht ajavahemikul detsember 2020 - jaanuar 2021

·         1 looduse tegu lasteaiale 2020-2021!

·         „Talvine loodus“ laste kunstitööde rändnäitus koostöös Sikupilli asumi haridusasutustega – toimub detsembris 2020. Piltide formaat A3.

 

Otsustati: Sipsiku rühma õpetajad jätkavad blogi postituste tegemist, Lotte rühma uuendab RK stendi, Poku ja Nuki rühm korraldavad lasteaia heaks midagi majas sees, Lepatriinu ja Naksitrallide rühm annavad oma panuse lasteaia hoovis.

 

2. Kuulati

·         3 uue põhilise valdkonna valimine 2020-2021 õppeaastaks, millega tegeletakse süvitsi.

 

Otsustati: kinnitada järgmised RK valdkonnad 2020-2021õ.aastaks – tervis, toit, meri ja rannik.

Keskkonna töögrupi koosolek nr 11

 

Kuupäev: 12.01.2021

Koosoleku läbiviija: S.Kokla

Osalejad: vt.osalejate nimekirja

Protokollija: S.Mets

 

Päevakava:

1.      Keskkonna ülevaatus 2020 – S.Kokla

 

 

1. Kuulati:

Ülevaade keskkonna seirest. Erinevate valdkondade võrdlus aastate lõikes. Lastevanemate osa lisamine ülevaatusesse.

 

Otsustati: võtta info teatavaks.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar