Töömeeskonna koosolekute protokollid

Keskkonna töögrupi esimese koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi teise koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi kolmanda koosoleku protokoll.


Pedagoogilise nõukogu protokoll. 

--------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 4

Kuupäev: 12.10.2017 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: S. Mets

Päevakava: 1. Uute töögrupi liikmete tutvustamine – S.Kokla 2. Rohelise Kooli tegevused 2017-2018 õppeaastal, ülesannete jagamine töögrupi siseselt – S.Kokla 3. Osalemine ülemaailmsel jäätmete vähendamise nädalal – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – Uued liikmed töögrupis: S.Mets, H.Silde, K.Ordillo, A.Sirak

Otsustati: uued liikmed töögruppi vastu võtta.

2. Kuulati: S.Kokla – Toimunud tegevuste ja planeeritavate tegevuste tutvustamine.

Otsustati: blogi tööd korraldavad jätkuvalt õpetajad K.Hõbemägi ja H.Vanatoa. Inglise keeleset kirjavahetust koordineerib K.Ordillo.

3. Kuulati: S.Kokla – Võimalus osa võtta Keskkonnaministeeriumi planeeritavast ülemaailmsest „Jäätmete vähendamise nädalast”. Selle rakendamise võimaluste arutelu.

Otsustati: osaleda ja korraldada lasteaias teemakohane töötuba (21.11.2017) jääkmaterjalidest jõuluehete meisterdamiseks.

-----------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 5

Kuupäev: 28.03.2018 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: A. Sirak

Päevakava: 1. Keskkonnaülevaatus, võrdlus eelmise aastaga – S.Kokla 2. Rohelise Kooli 3 valdkonda – S.Kokla 3. Päevakajalised teemad – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – 2017a.keskkonnaülevaatusest selgus, et tulemused on jäänud enamjaolt samale tasemele, mis 2016 aastal. Laste teadmised on peaaegu muutumatud, personali teadmised aga pisut paranenud.

Otsustati: tegeleda lastega põhjalikumalt teemadel, milles on teadmised kesisemad (veelindude toitmine, prügi sorteerimine).

2. Kuulati: S.Kokla – Vaja otsustada, milliste 3 põhiteemaga jätkame 2018 aastal. 

Otsustati: 2018a. 3 põhiteemat on „Prügi”, „Õueala”, „Globaalne kodakondsus”.

3. Kuulati: S.Kokla –   • Blogi pidamine • Vahearuanne – tähtaeg 7.mai 2018 • Laste keskkonnateemaliste ühistööde ja plakatite valmistamine stendile • RK Facebooki leheküljega liitumine • Suure Taimejahi abimaterjalid • Pildistada rühmades keskkonnaalaseid tegevusi • Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!”

Otsustati: Blogi tööd koordineerivad edaspidi Katriin Hõbemägi ja Silja Mets. Otsustati: Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!” toimub 9. - 13.04.2018
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar