Töömeeskonna koosolekute protokollid

Keskkonna töögrupi esimese koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi teise koosoleku protokoll.


Keskkonna töögrupi kolmanda koosoleku protokoll.


Pedagoogilise nõukogu protokoll. 

--------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 4

Kuupäev: 12.10.2017 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: S. Mets

Päevakava: 1. Uute töögrupi liikmete tutvustamine – S.Kokla 2. Rohelise Kooli tegevused 2017-2018 õppeaastal, ülesannete jagamine töögrupi siseselt – S.Kokla 3. Osalemine ülemaailmsel jäätmete vähendamise nädalal – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – Uued liikmed töögrupis: S.Mets, H.Silde, K.Ordillo, A.Sirak

Otsustati: uued liikmed töögruppi vastu võtta.

2. Kuulati: S.Kokla – Toimunud tegevuste ja planeeritavate tegevuste tutvustamine.

Otsustati: blogi tööd korraldavad jätkuvalt õpetajad K.Hõbemägi ja H.Vanatoa. Inglise keeleset kirjavahetust koordineerib K.Ordillo.

3. Kuulati: S.Kokla – Võimalus osa võtta Keskkonnaministeeriumi planeeritavast ülemaailmsest „Jäätmete vähendamise nädalast”. Selle rakendamise võimaluste arutelu.

Otsustati: osaleda ja korraldada lasteaias teemakohane töötuba (21.11.2017) jääkmaterjalidest jõuluehete meisterdamiseks.

-----------------------------------------

Keskkonnatöögrupi koosolek nr 5

Kuupäev: 28.03.2018 Koosoleku läbiviija: S.Kokla Osalejad: vt.osalejate nimekirja Protokollija: A. Sirak

Päevakava: 1. Keskkonnaülevaatus, võrdlus eelmise aastaga – S.Kokla 2. Rohelise Kooli 3 valdkonda – S.Kokla 3. Päevakajalised teemad – S.Kokla


1. Kuulati: S.Kokla – 2017a.keskkonnaülevaatusest selgus, et tulemused on jäänud enamjaolt samale tasemele, mis 2016 aastal. Laste teadmised on peaaegu muutumatud, personali teadmised aga pisut paranenud.

Otsustati: tegeleda lastega põhjalikumalt teemadel, milles on teadmised kesisemad (veelindude toitmine, prügi sorteerimine).

2. Kuulati: S.Kokla – Vaja otsustada, milliste 3 põhiteemaga jätkame 2018 aastal. 

Otsustati: 2018a. 3 põhiteemat on „Prügi”, „Õueala”, „Globaalne kodakondsus”.

3. Kuulati: S.Kokla –   • Blogi pidamine • Vahearuanne – tähtaeg 7.mai 2018 • Laste keskkonnateemaliste ühistööde ja plakatite valmistamine stendile • RK Facebooki leheküljega liitumine • Suure Taimejahi abimaterjalid • Pildistada rühmades keskkonnaalaseid tegevusi • Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!”

Otsustati: Blogi tööd koordineerivad edaspidi Katriin Hõbemägi ja Silja Mets. Otsustati: Keskkonnateemaline nädal „Näpud mulda!” toimub 9. - 13.04.2018
Keskkonnatöögrupi koosolek nr 6

Kuupäev: 7.11.2018
Koosoleku läbiviija: S.Kokla
Osalejad: vt.osalejate nimekirja
Protokollija: P. Sandström

Päevakava:
 1. Töögrupi koosseisu kinnitamine
 2. 2019a. põhiteemade väljavalimine ja kinnitamine
 3. Päevakajalised tegevused lähtuvalt tegevuskavast

1. Kuulati: Töögrupi koosseis on osaliselt muutunud. Arutelu teemal, kes jätkavad.

Otsustati: kinnitada töögrupi koosseis järgnevalt – S.Kokla (töögrupi juht), töögrupi liikmed: M.Jurin , K.Hõbemägi, S.Mets, J.Runno, L.Gailon, A.Truumaa, P.Sandström, A.Raudseping, A.Link, A.Sirak, K.Ordillo.

2. Kuulati:
S.Kokla – 2018a. põhiteemadeks, millega lasteaed süvitsi tegeles, olid „Prügi”, „Õueala”, „Globaalne kodakondsus”.

Otsustati: valida uuteks teemadeks 2019 aastaks „Õueala”, Tervis”, „Meri ja rannik”.

3. Kuulati:
S.Kokla –
 • RK blogi eest vastutavad Sipsiku rühma õpetajad. Vaja uuendada infot ja lisada fotosid meie tegevustest.
 • A.Truumaa eestvedamisel valmis meie lasteaia makett. Palve Naksitrallidele, et maketile lisanduksid puude ja põõsaste nimesildid.
 • Keskkonnateemalisi nädalaid on sel õppeaastal 2 (jaanuaris ja aprillis).
 • Plaanis korraldada nö säästupäevi. Täpsem aeg ja päeva sisu on vaja juhtkonna poolt paika panna.
 • Keskkonnateemalised näitused plaanis korraldada kevadel. Samuti üritus „Lasteaiapäev õues”.
 • Plaanis käivitada lastele loodusring.
 • Kolmandat korda osaleb meie lasteaed Suure Taimejahi projektis. Tulemustest on näha, et laste teadmised paranevad kevadeks võrreldes sügiseste teadmistega erinevate liikide kohta.
 • Pidevalt täieneb õppealajuhataja eestvedamisel keskkonnateemaliste raamatute ja õppevahendite loetelu.
 • Taaskasutuse teema on meie lasteaiale omane – enne jõule kavas korraldada „annan/võtan” põhimõttel riiete, jalatsite ja raamatute laat.
 • Soovitada lastevanematele viibida rohkem lastega looduses, teha perematku, sest endiselt on lapsi, kes ei ole kordagi metsas käinud.
 • Keskkonna ülevaatuse kokkuvõte valmib novembrikuu jooksul ja on nähtav kõikidele huvilistele lasteaia RK blogis.
 • Personali üritus loodusesse – kavas planeerida kas parvematk või rabamatk õppeaasta lõpul.
 • 29.11.2018 tähtaeg keskkonnateemaliste plakatite valmimiseks. Naksitrallid: globaalne kodakondsus, Nuki: õueala, Lotte: prügi. Ülejäänud rühmad saavad valida teema omal vabal valikul lähtudes laste vanusest ja oskustest.


Keskkonna töögrupi koosolek nr 7

Kuupäev: 6.02.2019
Koosoleku läbiviija: S.Kokla
Osalejad: vt.osalejate nimekirja
Protokollija: S.Mets

Päevakava:
 1. Päevakajaliste teemade arutelu
 2. „Ajurünnak” kahe uue teemavaldkonna kohta

1. Kuulati:
S.Kokla -
 • Vaja leida töögrupi koosseisu uus lapsevanem K.Ordillo asemele
 • Keskkonna ülevaatus on kõigile huvilistele nähtav meie blogis
 • Keskkonnateemaliste plakatite kasutamine võiks laieneda ka rühmadesse
 • Sooja kampsuni päeva tähistamine
 • Tegevuste pildistamine ja blogi postitused
 • Lasteaia maketi täiendamine – Naksitrallid
 • Annan/võtan riiete, jalatsite ja raamatute laat
 • Rohelise Kooli 31.01.2019 seminari kokkuvõte

Otsustati: ühendada Sooja kampsuni päeva tähistamine lasteaia etlemiskonkurssiga.

2. Kuulati:
S.Kokla – Tegevuste planeerimine valdkondade „Tervis”, „Meri ja rannik” kohta.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar